Daugavpils Universitāte ir viena no lielākajām augstskolām Latvijā un lielākā Universitāte Latvijas austrumdaļā. Tā darbojas kā reģionālas nozīmes universitāte dabas, humanitāro, izglītības un 

sociālo zinātņu jomās, radot iespējas vispusīgām augsta līmeņa studijām un zinātniskajai pētniecībai. 

Projekta ietvaros universitāte veiks zinātnisku novērtējumu par Latvijā sastopamajām invazīvajām sugām un palīdzēs noteikt, kuras sugas ierobežojamas vai izskaužamas prioritāri un kuras iekļaujamas Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Tāpat DU palīdzēs izvēlēties pilotteritorijas un invazīvo sugu ierobežošanas metodes, kā arī piedalīsies paveiktā efektivitātes novērtēšanā.