C.5.4: Development of guidelines for management plans for invasive alien species

Print Friendly, PDF & Email

Status:
Coordinating partner: Nature Conservation Agency

Results

26.June, 2023 Done

Development of guidelines for management plans for invasive alien Species

Attachments:
Invazīvo augu un dzīvnieku sugu pārvaldības pasākumu plānu izstrādes vadlīnijas

Meklēšana

Skip to content