Iepirkumi

Jaunveidojamās ĪADT, Natura 2000 teritorijas “Istra” pārvaldības plāna izstrāde


Līgumcena: 82 000 EUR
Izsludināts: 2023. gada 11. oktobris
Piedāvājumu iesniegšana līdz: 2023. gada 02. novembris plkst. 10:00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: VARAM 2023/18
Pasūtītājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Profesionālas pārvietojamas karstā ūdens iekārtas nezāļu iznīcināšanai piegāde

Saite uz IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/733574

Saite uz EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/99252

Noslēgts līgums ar izpildītāju SIA “Karcher”


Līgumcena: 14 364 EUR
Izsludināts: 2023. gada 05. aprīlis
Līgums noslēgts: 2023. gada 06. jūlijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2023/30-SP
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Informatīvā kampaņa “Tavi novērojumi zinātnei. Zini, ziņo, invazīvs!”

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par invazīvajām svešzemju sugām un to apdraudējumu Latvijas dabai, iesaistītu sabiedrību invazīvo sugu ierobežošanā un mudinātu uz katra praktisku iesaisti (iesniegt ziņojumus sistēmā Invazīvo sugu pārvaldnieks), kam ir arī zinātniska vērtība – jāveicina t.s. “citizen science” (pilsoņu zinātne, sabiedriskā zinātne, sabiedriskie ziņojumi, novērojumi zinātnei) koncepta nostiprināšanās Latvijas sabiedrībā. Informatīvās kampaņas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par invazīvajām sugām un sabiedrisko ziņojumu zinātnei nozīmi invazīvo sugu ierobežošanā. 

Saite uz IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/726284

Saite uz EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/95888

Noslēgts līgums ar izpildītāju SIA “RV Aģentūra”


Līgumcena: 15 520 EUR
Izsludināts: 2023. gada 09. februāris
Līgums noslēgts: 2023. gada 31. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ID Nr. DAP 2023/4-MI
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Atklāts konkurss “Invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumi”

Iepirkums nepieciešams invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu veikšanai dabas parkā “Ragakāpa”, Krustkalnu dabas rezervātā, Ķemeru Nacionālajā parkā, dabas parkā “Abavas senleja” un Jēkabpilī;  koku un krūmu celmu un sakņu frēzēšanai Daugavpilī; pļaušanas un augsnes apstrādes darbiem Daugavpilī.

Saite uz IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/720666

Saite uz EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/93964

Noslēgti līgumi ar SIA “GAG Transport Solutions” (2023. gada 2. jūnijā), SIA “VIDZEMES BŪVNIEKS” (2023. gada 22. jūnijā), SIA “Piekrastei.lv” (2023. gada 9. maijā), SIA “KANDAVAS CEĻI” (2023. gada 27. aprīlī), SIA “JĒKABPILS PAKALPOJUMI” (2023. gada 9. maijā).


Līgumcena: 165 000 EUR
Izsludināts: 2022. gada 31. decembris
Līgums noslēgts:
Iepirkuma identifikācijas Nr.: ID Nr. DAP 2022/48-AK
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Atklāts konkurss “Eiropas Padomes Biotopu direktīvā 92/43/EEC iekļauto zivju sugu aizsardzības mērķu noteikšana un kritiski nepieciešamo datu ievākšana lauka darbos”

Iepirkums nepieciešams Eiropas Padomes Biotopu direktīvā 92/43/EEC iekļauto zivju sugu aizsardzības mērķu noteikšanai un kritiski nepieciešamo datu ievākšanai lauka darbos.

Saite uz IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/693956

Saite uz EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81397

Noslēgts līgums ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”.


Līgumcena: 62 630 EUR
Izsludināts: 2022. gada 10. maijs
Līgums noslēgts: 2023. gada 04. jūlijs
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2022/19-AK
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Iepirkums būvdarbu veikšanai ekspozīciju “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” un “Ārstniecības augi” izveidei LU Botāniskajā dārzā

Saite uz EIS: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/75793

Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā, izmatojot esošo infrastruktūru, ir plānots izveidot divas tematiskas ekspozīcijas, lai interesenti varētu iepazīties ar augu uzbūvi, to izplatīšanos, pielāgojumiem, izmantošanas iespējām, tādējādi sekmējot izpratni par daudzveidības saglabāšanas  nozīmi.

Noslēgts līgums ar izpildītāju SIA ALEJAS PROJEKTI


Līgumcena: 216 212 EUR
Izsludināts: 2022. gada 07. marts
Līgums noslēgts: 2022. gada 01. augusts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: LU 2022/6
Pasūtītājs: Latvijas Universitāte

Atklāts konkurss iepirkumam “Jauna mikroautobusa piegāde un pārbūve projekta LIFE-IP LatViaNature vajadzībām”

Iepirkums paredzēts interaktīvas ekspozīcijas veidošanai Latvijā pirmās mobilās dabas izglītības klases vajadzībām.

Mobilā dabas izglītības klase ir inovatīva, auditoriju iesaistoša un mūsdienīga dabas izglītības ekspozīcija, kas izveidota pārvietojamā, īpaši pārbūvētā un aprīkotā mikroautobusā. Tā ļaus palielināt dabas izglītības aktivitāšu līdz šim sasniegto mērķauditoriju loku un nodrošinās vienlīdzīgu dabas izglītības piedāvājuma apjomu un kvalitāti arī attālākajās Latvijas vietās.

Saite uz EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/60901 

Saite uz IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/664225

Noslēgts līgums ar izpildītāju SIA AVAR AUTO


Līgumcena: 74 380 EUR
Izsludināts: 2021. gada 28. jūlijs
Līgums noslēgts: 2021. gada 10. novembris
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2021/51-AK
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Meklēšana

Skip to content