Iepirkumi

Izsludināts atklāts konkurss “Jauna mikroautobusa piegāde un pārbūve projekta LIFE-IP LatViaNature vajadzībām”


Līgumcena: 74 380 EUR
Izsludināts: 20. aprīlis, 2021
Piedāvājumu iesniegšana līdz: 06. maijs, 2021 plkst. 10:00
Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2021/6-AK
Pasūtītājs: Dabas aizsardzības pārvalde

Modeļteritoriju izveide bioloģiskās daudzveidības demonstrēšanai Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā (aktivitāte C.8). Ekspozīcijas: “Morfoloģiskās un bioloģiskās dobes” un “Ārstniecības augi”. 


Paredzamā līgumcena: 238 528 EUR
Plānotais izsludināšanas laiks: 31. maijs, 2021
Pasūtītājs: Latvijas Universitāte

Meklēšana

Skip to content