Aktivitātes


01. aprīlis, 2021 - 30. jūnijs, 2024
dap
A.2: ES nozīmes sugu aizsardzības mērķu noteikšana
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2024
dap
A.3: Latvijas aizsargājamo dabas teritoriju tīkla izvērtējums
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022
varam
A.4: Dabas aizsardzības plānu izstrādes tiesiskā regulējuma analīze
07. jūlijs, 2023 - 31. decembris, 2028
varam
C.3: Natura 2000 tīkla pilnveide
01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2025
lvm
C.7: Meža biotopu atjaunošana un ilgtspējīga apsaimniekošana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
dap
C.9: Mūsdienīga, centralizēta dabas datu portāla izveide
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
dap
E.1: Projekta publicitāte, informācijas un rezultātu izplatīšana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
E.2: Pieredzes apmaiņa ar citiem projektiem
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
dap, varam
E.2.1: Starptautiska pieredzes apmaiņa par projekta tēmām
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
dap
E.2.2: Projekta rezultātu publiskošana un pieredzes apmaiņa

Plānotie rezultāti:

30. novembris, 2028

Projekta noslēguma konference

01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
E.3: Ieinteresēto pušu (organizāciju, ekspertu, privāto zemes īpašnieku u.c.) kapacitātes palielināšana
01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028
pdf
E.3.1: Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs

Plānotie rezultāti:

01. aprīlis, 2021 Izpildīts

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji

Pielikumi:
Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritoriju izvēles kritēriji
31. janvāris, 2028

Izvērtēta meža apsaimniekošanas demonstrāciju pieredze privātajās saimniecībās

01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
dap
E.3.3: Dabas aizsardzības jomas profesionāļu un ieinteresēto personu apmācība par projekta tēmām

Plānotie rezultāti:

30. aprīlis, 2021 Izpildīts

Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam

Pielikumi:
Apmācību plāns Dabas aizsardzības pārvaldes personālam
01. aprīlis, 2021 - 31. decembris, 2027
llkc
E.3.4: Lauku konsultantu apmācība
01. augusts, 2020 - 31. decembris, 2028
F.1: Projekta vadība
01. augusts, 2020 - 31. decembris, 2028
dap
F.1.1: Vispārējā projekta vadība
01. jūlijs, 2027 - 31. decembris, 2028
varam
F.1.2: Prioritāro rīcību programmas 2028+ sagatavošana
01. septembris, 2020 - 30. jūnijs, 2021
dap
F.1.3: Vadlīniju izstrāde videi draudzīga iepirkuma principu piemērošanai

Plānotie rezultāti:

30. jūnijs, 2021 Izpildīts

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas vadlīnijas LIFE-IP LatViaNature ietvaros

Pielikumi:
Zaļā iepirkuma principi projektam LIFE-IP LatViaNature
01. janvāris, 2023 - 31. decembris, 2028
dap
F.1.4: Projekta audits
01. jūlijs, 2028 - 31. decembris, 2028
dap
F.3: LIFE pēcprojekta plāna izstrāde

Meklēšana

Skip to content