INVAZĪVO SUGU PĀRVALDNIEKS

Invazīvo sugu pārvaldnieks piedāvā iepazīties ar teju 50 invazīvajām sugām. Tās ir svešzemju sugas, kuras iekļautas ES regulā, gan tās, ko zinātnieki ir atzinuši par Latvijā invazīvām vai potenciāli invazīvām – ātraudzīgas, strauji vairojas un izplatās, apdraud vietējās sugas un bioloģisko daudzveidību.  Invazīvo sugu pārvaldnieks sniedz iespēju ar ilustrāciju un kodolīgu aprakstu palīdzību iepazīt invazīvās augu un dzīvnieku sugas Latvijā un sniegt ziņojumus par to izplatību. 

Invazīvām sugām ir postoša ietekme uz dabu: tās apdraud vietējās sugas, izmaina ekosistēmu funkcijas, rada ekonomiskus zaudējumus, piemēram samazinot lauksaimniecības un meža zemes vērtību, un atsevišķas sugas ir arī bīstamas cilvēka veselībai. Invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē.

Izzini vairāk par invazīvām sugām Dabas koncertzāles 2021.gada radošajā projektā! Noskaties video >>>

Invazīvo sugu pārvaldnieks ir vietne sabiedrisko novērojumu iegūšanai par invazīvo sugu izplatību Latvijā. Ziņojumu sniegšana par invazīvo sugu novērojumiem ir ļoti vajadzīga un gaidīta – tā veicina agrīnu invazīvo sugu atklāšanu, kas ir būtiski efektīvai šo sugu pārvaldībai. Dati  tiks izmantoti invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānošanā un ieviešanā, sugu un biotopu apsaimniekošanā, zinātniskos pētījumos, kā arī dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā.

Iepazīsti Latvijā sastopamos invazīvos augus un dzīvniekus!

Faktu lapās izpēti invazīvās sugas, uzzini, kā atpazīt un kur tās dabiski sastopamas.

Izplatības kartē atrodi, vai Tava īpašuma tuvumā ir reģistrēta kāda invazīvās sugas atradne.

Sniedzot novērojumus, Jūs piedalāties invazīvo sugu pārvaldībā un dabas vērtību saglabāšanā!

Novērojumi papildina sugu izplatības datu bāzi ar jaunām atradnēm.

Meklēšana

Skip to content