INVAZĪVO SUGU PĀRVALDNIEKS

ZIŅO par dabā novērotām invazīvām sugām! Ziņojumu var iesniegt interneta vietnē INVAZĪVO SUGU PĀRVALDNIEKS vai mobilajā lietotnē ArcGIS Survey123 (instrukcijas zemāk). 

Invazīvo sugu pārvaldnieks piedāvā iepazīties ar teju 50 invazīvajām sugām. Tās ir svešzemju sugas, kuras iekļautas ES regulā, gan tās, ko zinātnieki ir atzinuši par Latvijā invazīvām vai potenciāli invazīvām – ātraudzīgas, strauji vairojas un izplatās, apdraud vietējās sugas un bioloģisko daudzveidību.  Invazīvo sugu pārvaldnieks sniedz iespēju ar ilustrāciju un kodolīgu aprakstu palīdzību iepazīt invazīvās augu un dzīvnieku sugas Latvijā un sniegt ziņojumus par to izplatību. 

ZINI Latvijā sastopamos invazīvos augus un dzīvniekus!

Kampaņa "Ķeram svešos Latvijas dabā!"

Kampaņa “Ķeram svešos Latvijas dabā!”

  • Bīstamās invazīvās augu un dzīvnieku sugas apdraud Latvijas dabas daudzveidību, aicinām tās šeit iepazīt un, ieraugot dabā, ziņot par tām Invazīvo sugu pārvaldniekā www.invazivs.lv!
  • Ikviens iesniegtais ziņojums ir vērtīgs – tas ļauj zinātniekiem un dabas ekspertiem agrīni atklāt, apzināt “svešo” izplatību un plānot ierobežošanas pasākumus.
  • Iesniegt ziņojumu ir vienkārši! Nofotografē dabā pamanītās invazīvās sugas, aizpildi īsu anketu un atzīmē kartē “svešo” atrašanās vietu.

Vairāk par kampaņu > 

 

LatViaNature filma "Invazīvo sugu detektīvi"

Ideju maratons “Ķeram svešos Latvijas dabā!”

Lai rastu jaunas, efektīvas, atkārtojamas, dabai draudzīgas un izmaksās lietderīgas invazīvo sugu ierobežošanas metodes, ikviens interesents tika aicināts piedalīties Latvijā pirmajā 24h ideju maratonā invazīvo sugu ierobežošanai – “Ķeram svešos Latvijas dabā!”.

 

Ideju maratons norisinājās 2024. gada 22.-23. martā LBTU Meža un vides zinātņu fakultātē, Akadēmijas ielā 11, Jelgavā. 

 

Ideju maratonu LatViaNature projektā organizēja Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar universitātēm. 

 

 

Faktu lapās izpēti invazīvās sugas, uzzini, kā atpazīt un kur tās dabiski sastopamas.

Izplatības kartē atrodi, vai Tava īpašuma tuvumā ir reģistrēta kāda invazīvās sugas atradne.

Sniedzot novērojumus, Jūs piedalāties invazīvo sugu pārvaldībā un dabas vērtību saglabāšanā!

Novērojumi papildina sugu izplatības datu bāzi ar jaunām atradnēm.

Ziņojumu sniegšana par invazīvo sugu novērojumiem ir ļoti vajadzīga un gaidīta!

  • Tā veicina agrīnu invazīvo sugu atklāšanu, kas ir būtiski efektīvai šo sugu pārvaldībai.
  • Dati  tiks izmantoti invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu plānošanā un ieviešanā, sugu un biotopu apsaimniekošanā, zinātniskos pētījumos, kā arī dažādu ziņojumu un pārskatu sagatavošanā.

 

Saistītā informācija: Invazīvo sugu pārvaldība

Izzini vairāk par invazīvām sugām Dabas koncertzāles Invasivus radošajā projektā!

Invazīvām sugām ir postoša ietekme uz dabu

  • tās apdraud vietējās sugas,
  • izmaina ekosistēmu funkcijas,
  • rada ekonomiskus zaudējumus, piemēram, samazinot lauksaimniecības un meža zemes vērtību, 
  • atsevišķas sugas ir arī bīstamas cilvēka veselībai.

 

Invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē.

ZIŅO par jaunām invazīvo sugu atradnēm!

Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Kā ziņot interneta vietnē Invazīvo sugu pārvaldnieks?

Kā ziņot mobilajā lietotnē ArcGIS Survey123 ?

Meklēšana

Skip to content