Piekļūstamības paziņojums

Print Friendly, PDF & Email

Dabas aizsardzības pārvalde saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas tīmekļvietni https://latvianature.daba.gov.lv/ veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – https://latvianature.daba.gov.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem.

Uz šo brīdi ir nodrošinātas šādas piekļūstamības iespējas, kuras var ieslēgt izmantojot tam paredzēto rīku, kas apzīmēts ar

  • Teksta palielināšana un samazināšana.
  • Bezkrāsu (melnbaltais) dizaina režīms.
  • Augstas izšķirtspējas režīms.
  • Negatīvs kontrasts.
  • Gaišs fons.
  • Pasvītrotas saites.
  • Lasāmi burti (pielāgota burtu izvēle).

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldi rakstot:

latvianature@daba.gov.lv

vai zvanot:

tālr. +371 67509545

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: latvianature@daba.gov.lv

tālr. +371 67509545

Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, LV 2150

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir “Komunikācijas un dabas izglītības nodaļa”.

E-pasts: latvianature@daba.gov.lv

tālr. +371 67509545

 

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +371 67 686 768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Meklēšana

Skip to content