Biotopu un sugu aizsardzības mērķi

Print Friendly, PDF & Email

Dabas aizsardzības pārvaldes projektā LatViaNature pirmo reizi Latvijā dabas eksperti un zinātnieki izstrādājuši izmērāmus, kvantitatīvus rādītājus – biotopu un sugu aizsardzības mērķus. 

Mērķi izstrādāti ES Biotopu direktīvā noteiktajiem, visā Eiropā aizsargājamajiem, biotopiem un sugām, kas sastopami Latvijā. Aizsardzības mērķi noteikti, lai nodrošinātu biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli, t.i., lai tie spētu saglabāties ilgtermiņā.

Izstrādāti aizsardzības mērķi 6 biotopu jeb dzīvotņu grupām (ietver 59 biotopu veidus) un 5 sugu grupām (ietver 118 sugas).

Meklēšana

Skip to content