Ilgtspējīga meža apsaimniekošana

Print Friendly, PDF & Email

Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs

Projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros privātajās meža zemēs izveidotas ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas. 

 Tās nodrošina izglītības, pieredzes apmaiņas un komunikācijas platformu meža īpašniekiem ar mērķi veicināt atbildīgas mežsaimniecības attīstību, līdzsvarojot dabas daudzveidības saglabāšanu, sociālās vajadzības un saimnieciskās intereses.

 Demonstrējumu teritorijas izveidotas gan īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, gan ārpus, dažāda lieluma īpašumos, tādējādi nodrošinot dažādu meža īpašnieku, meža darbu veicēju un citu saistīto auditoriju informācijas apmaiņas un zināšanu pilnveidošanas iespējas. 

 Demonstrējumu teritorijās objektus mežā izveido projekta eksperti sadarbībā ar meža īpašnieku vai apsaimniekotāju. Teritorijās notiekošo apmācību teorētiskās nodarbības nodrošina projekta eksperti vai projekta partneru pieaicināti meža apsaimniekošanas vai bioloģiskas daudzveidības speciālisti, savukārt mežā praktiskās nodarbībās savu saimniekošanas praksi izklāsta demonstrējumu teritorijas īpašnieks vai īpašuma apsaimniekotājs. 

Meža apsaimniekošanas demonstrējumu teritorijas:

Īpašums “Zvejnieki”

Stalbes pagasts, Cēsu novads
Saimnieks: Gatis Strads

Īpašums “Riekstiņi”

Kaives pagasts, Cēsu novads
Saimnieks: Jānis Zaharko

Īpašums “Pūpoli 2”

Kurmenes pagasts, Bauskas novads
Saimnieks: Raimonds Mežaks

Īpašums “Mazjāņi”

Viesītes pagasts, Jēkabpils novads
Saimnieks: Māriņš Zvejnieks

Īpašums “Rūķmuiža”

Vadakstes pagasts, Saldus novads
Saimnieks: Agnis Graudulis

Papildu informācija:

Demonstrējumu teritorijas izveidotas LIFE-IP LatViaNature projekta aktivitātes E.3.1 “Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs” ietvaros.

 

Atbildīgais par aktivitāti: Pasaules Dabas Fonds

Iesaistītie partneri: Dabas aizsardzības pārvalde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Kontaktinformācija:

Jānis Rozītis, Pasaules Dabas Fonds, tālr. 26420153.

Jana Alksnīte, Meža konsultāciju pakalpojumu centrs, tālr. 29398146

Meklēšana

Skip to content