Plānotie ieguvumi

Print Friendly, PDF & Email

Dabas kapitāla saglabāšana, līdzsvarojot saimnieciskās un dabas saglabāšanas intereses: 

Ilgtermiņa ieguldījums biotopu un sugu saglabāšanā Latvijā: 

Projekts nodrošinās vismaz 50% Prioritāro rīcību programmā* plānoto pasākumu īstenošanu. 

* Prioritāro rīcību programma (Prioritised Action Framework) – stratēģisks daudzgadu plānošanas dokuments, kas sniedz visaptverošu pārskatu par pasākumiem, kas nepieciešami, lai saglabātu un atjaunotu ES nozīmes biotopu un sugu labvēlīgu aizsardzības stāvokli. 

Meklēšana

Skip to content