Pasākumi

Drīzumā

Notikuši

2024. gada 14. jūnijs
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”
10:00 - 16:00
2024. gada 10. maijs
Seminārs “Sugu aizsardzības mērķi”
10:00 - 17:00
2024. gada 29. aprīlis
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”
11:15 - 16:05
2024. gada 22. marts
Ideju maratons “Ķeram svešos Latvijas dabā”
12:00
2024. gada 08. marts
Seminārs “Biotopu aizsardzības mērķi”
10:00 - 16:00
2024. gada 23. februāris
LU Konference. Seminārs par zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa metodēm
2023. gada 06. decembris
Seminārs par mežu biotopu apsaimniekošanas efektivitātes monitoringu
9:00 - 12:00
2023. gada 05. decembris
Seminārs Zālāju bioloģiskās daudzveidības saglabāšana KLP 2023-2027 ietvaros
10:00 - 11:30
2023. gada 02. decembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”
10:00 - 16:00
2023. gada 26. oktobris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”
11:00 - 14:00
2023. gada 20. oktobris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Riekstiņi”
2023. gada 13. oktobris
Seminārs – talka “Pļavas taisa rudenī” Ķemeru Nacionālā parka Dundrupļavās
10:00 - 14:00
2023. gada 06. oktobris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Zvejnieki”
10:15 - 12:10
2023. gada 05. oktobris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”
11:00 - 14:00
2023. gada 29. septembris
Zinātnieku nakts 2023
17:00 - 21:00
2023. gada 15. septembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”
10:00 - 13:30
2023. gada 15. septembris
Invazīvās vārpainās korintes ierobežošanas darbu atklāšanas pasākums – talka dabas parkā “Ragakāpa”
10:00 - 13:00
2023. gada 13. septembris
Lauka diena “Bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metodes ilggadīgajos zālājos”
11:00 - 14:20
2023. gada 05. septembris
Projekta vadības grupas sanāksme
10:00
2023. gada 08. augusts
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”
10:00 - 13:30
2023. gada 03. augusts
Domnīca ”Ūdeņi. Izpēte un apsaimniekošana”
16:30
2023. gada 01. augusts
Ikgadējā Narūtas upes talka
10:00
2023. gada 05. jūnijs
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vietas: “Pūpoli”, “Alksnāji”, “Renderi”
12:00 - 15:00
2023. gada 10. maijs
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”
13:20 - 15:45
2023. gada 30. marts
Sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu seminārs
10:00
2023. gada 17. janvāris
Seminārs par otro mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai
13:00 - 15:30
2022. gada 30. novembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”
10:00 - 13:15
2022. gada 28. novembris
Projekta trešā uzraudzības vizīte
10:00
2022. gada 24. novembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Zvejnieki”
10:00 - 13:15
2022. gada 15. novembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”
10:00 - 13:30
2022. gada 12. novembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Zvejnieki”
12:15 - 14:10
2022. gada 05. novembris
Aktualitātes privāto mežu apsaimniekošanā. Demonstrējumu vieta “Pūpoli”
10:00 - 16:00
Seminārs
2022. gada 05. novembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Riekstiņi”
9:30 - 12:30
2022. gada 03. novembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Riekstiņi”
10:30 - 14:30
2022. gada 27. oktobris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”
14:00 - 16:45
2022. gada 21. oktobris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”
11:00 - 14:00
2022. gada 20. oktobris
11.Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības pētījumu konference (ICBR 2022)
9:00
Bioloģiskās daudzveidības pētījumu konference Daugavpilī
2022. gada 20. oktobris
Informatīvs seminārs par pilotprogrammu “Dzīvais mežs”
14:00 - 16:00
2022. gada 14. oktobris
Saruna par invazīvo sugu problemātiku. Sociālās reklāmas prezentācija.
14:00 - 16:30
Zeltgalvīte un latvani_foto_DAP
2022. gada 07. oktobris
Informatīvs seminārs par pilotprogrammu “Ziedu pļavas”
14:00 - 16:00
Seminārs pilotprogrammai Ziedu pļavas
2022. gada 29. septembris
Dabisko zālāju atjaunošanas talka Dundurpļavās (Ķemeru Nacionālais parks)
10:00 - 13:30
2022. gada 29. septembris
Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”
13:00 - 16:00
2022. gada 28. septembris
Starptautiska talka krokainās rozes izplatības ierobežošanai
10:00 - 14:00
2022. gada 19. septembris
MMV11.starptautiskā konference par apmeklētāju vadību un monitoringu rekreācijas un aizsargājamās teritorijās
9:00 - 16:30
VIa konference
2022. gada 18. augusts
Dabas aizsardzības pārvaldes talka dabā
14:00 - 17:30
DAP kopsapulces talka Krokainā roze
2022. gada 05. augusts
Seminārs ekspertiem “Zālāju biotopu ekoloģiskā atjaunošana: metodes un to efektivitātes monitorings”
9:30
Zālāju seminārs LatViaNature Grasslife
2022. gada 04. augusts
Narūtas upes talka
10:00 - 16:00
LatViaNature Narūtas upes talka
2022. gada 02. augusts
Siena talka pie Kaņiera ezera
16:30
LatViaNature talka Kaņieris
2022. gada 26. jūlijs
Seminārs “Invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un ošlapu kļavas izskaušana”
10:00 - 12:00
2022. gada 16. jūnijs
Invazīvo augu ravēšanas talka Krustkalnu dabas rezervātā
12:15
Invazīvo sugu talka Krustkalnu dabas rezervātā
2022. gada 11. jūnijs
Atbrīvojam piekrasti no invazīvā auga – Tatārijas salāta!
11:00
Daru labu dabai, LatViaNature, invazīvās sugas, talka
2022. gada 09. jūnijs
Invazīvās puķu spriganes ravēšanas talka dabas liegumā “Raunas Staburags”
10:00 - 14:00
LIFE-30 talka Raunas Staburagā
2022. gada 02. jūnijs
LIFE 30: Dabas aizsardzības pārvaldes pieredze un izaicinājumi
10:00 - 18:00
Krokainās rozes ravēšana, LatViaNature projekts
2022. gada 29. aprīlis
Mežs ienāk Jelgavā 2022
10:00 - 18:00
Meža dienas Jelgavā
2022. gada 25. aprīlis
Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcija “Dabisko zālāju saglabāšana Latvijā: sociāli-ekoloģiskā perspektīva”
13:45
LU zinātniskā konference
2022. gada 08. aprīlis
Starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI”
9:00 - 16:30
2022. gada 30. marts
Zāļu purva talka pie Kaņiera ezera
10:00 - 13:00
LatViaNature talka pie Kaņiera
2022. gada 01. marts
Projekta idejas pieteikuma sagatavošana 1.mazo grantu konkursam
15:00 - 16:00
Informatīvs seminārs par mazo grantu programmas projekta pieteikumu
2022. gada 02. februāris
Seminārs par mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai
13:00 - 15:00
2022. gada 24. janvāris
Projekta otrā uzraudzības vizīte
2021. gada 27. oktobris
Papildinošā finansējuma piesaistes koordinācijas grupu darba sanāksme
2021. gada 21. oktobris
Projekta vadības grupas sanāksme
LatViaNature projekta progress
2021. gada 03. oktobris
Lekcija “Dabisko zālāju saglabāšana – iespējama misija?”
10:30 - 11:30
2021. gada 23. septembris
Bioloģiski vērtīga zālāja pārstādīšanas talka urbānajā kopienu dārzā “Audz” Siguldā
10:00 - 14:00
LatViaNature dabisko zālāju pārstādīšana
2021. gada 17. septembris
Talka: Ozolu pārstādīšana parkveida pļavā GNP
10:30 - 13:30
2021. gada 14. septembris
Talka: Bioloģiski vērtīgas pļavas atjaunošana ĶNP
10:30 - 13:30
2021. gada 05. maijs
Pirmā monitoringa sanāksme/ Partneru vadības grupas sanāksme
2021. gada 14. aprīlis
LIFE Nordic Baltic Platform sanāksme
10:00 - 14:30
2021. gada 25. marts
Projekta LIFE-IP LatViaNature uzsākšanas seminārs
10:00 - 13:00

Meklēšana

Skip to content