Pasākumi

Notikuši

29. septembris, 2022
Dabisko zālāju atjaunošanas talka Dundurpļavās (Ķemeru Nacionālais parks)
10:00 līdz 13:30
dabisko zālāju sēklas, latvianature
19. septembris, 2022
11.starptautiskā konference par apmeklētāju vadību un monitoringu rekreācijas un aizsargājamās teritorijās
9:00 līdz 16:30
VIa konference
18. augusts, 2022
Dabas aizsardzības pārvaldes talka dabā
14:00 līdz 17:30
DAP kopsapulces talka Krokainā roze
05. augusts, 2022
Seminārs ekspertiem “Zālāju biotopu ekoloģiskā atjaunošana: metodes un to efektivitātes monitorings”
9:30
Zālāju seminārs LatViaNature Grasslife
04. augusts, 2022
Narūtas upes talka
10:00 līdz 16:00
LatViaNature Narūtas upes talka
02. augusts, 2022
Siena talka pie Kaņiera ezera
16:30
LatViaNature talka Kaņieris
26. jūlijs, 2022
Seminārs “Invazīvo sugu Kanādas zeltgalvītes un ošlapu kļavas izskaušana”
10:00 līdz 12:00
16. jūnijs, 2022
Invazīvo augu ravēšanas talka Krustkalnu dabas rezervātā
12:15
Invazīvo sugu talka Krustkalnu dabas rezervātā
11. jūnijs, 2022
Atbrīvojam piekrasti no invazīvā auga – Tatārijas salāta!
11:00
Daru labu dabai, LatViaNature, invazīvās sugas, talka
09. jūnijs, 2022
Invazīvās puķu spriganes ravēšanas talka dabas liegumā “Raunas Staburags”
10:00 līdz 14:00
LIFE-30 talka Raunas Staburagā
02. jūnijs, 2022
LIFE 30: Dabas aizsardzības pārvaldes pieredze un izaicinājumi
10:00 līdz 18:00
Krokainās rozes ravēšana, LatViaNature projekts
29. aprīlis, 2022
Mežs ienāk Jelgavā 2022
10:00 līdz 18:00
Meža dienas Jelgavā
25. aprīlis, 2022
Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences apakšsekcija “Dabisko zālāju saglabāšana Latvijā: sociāli-ekoloģiskā perspektīva”
13:45
LU zinātniskā konference
08. aprīlis, 2022
Starptautiskā zinātniskā konference “SABIEDRĪBA. TEHNOLOĢIJAS. RISINĀJUMI”
9:00 līdz 16:30
30. marts, 2022
Zāļu purva talka pie Kaņiera ezera
10:00 līdz 13:00
LatViaNature talka pie Kaņiera
01. marts, 2022
Projekta idejas pieteikuma sagatavošana 1.mazo grantu konkursam
15:00 līdz 16:00
Informatīvs seminārs par mazo grantu programmas projekta pieteikumu
02. februāris, 2022
Seminārs par mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai
13:00 līdz 15:00
24. janvāris, 2022
Projekta otrā uzraudzības vizīte
27. oktobris, 2021
Papildinošā finansējuma piesaistes koordinācijas grupu darba sanāksme
21. oktobris, 2021
Projekta vadības grupas sanāksme
LatViaNature projekta progress
03. oktobris, 2021
Lekcija “Dabisko zālāju saglabāšana – iespējama misija?”
10:30 līdz 11:30
23. septembris, 2021
Bioloģiski vērtīga zālāja pārstādīšanas talka urbānajā kopienu dārzā “Audz” Siguldā
10:00 līdz 14:00
LatViaNature dabisko zālāju pārstādīšana
17. septembris, 2021
Talka: Ozolu pārstādīšana parkveida pļavā GNP
10:30 līdz 13:30
14. septembris, 2021
Talka: Bioloģiski vērtīgas pļavas atjaunošana ĶNP
10:30 līdz 13:30
05. maijs, 2021
Pirmā monitoringa sanāksme/ Partneru vadības grupas sanāksme
14. aprīlis, 2021
LIFE Nordic Baltic Platform sanāksme
10:00 līdz 14:30
25. marts, 2021
Projekta LIFE-IP LatViaNature uzsākšanas seminārs
10:00 līdz 13:00

Meklēšana

Skip to content