Invazīvo sugu ierobežošanas teritorijas

Print Friendly, PDF & Email

LatViaNature īsteno Latvijā līdz šim plašāko zinātnisko pētījumu par invazīvo sugu ierobežošanu – tiek pētītas piecu bīstamo invazīvo sugu ierobežošanas metodes 13 pilotteritorijās visā Latvijā, kopumā vairāk nekā 100 ha platībā. 

Katrai no LatViaNature pētāmajām invazīvajām sugām – Kanādas zeltslotiņa, puķu sprigane, krokainā roze, vārpainā korinte un ošlapu kļava – zinātnieki izraudzījušies vairākas dabai draudzīgas ierobežošanas metodes.

Mērķis – pārbaudīt ierobežošanas metožu efektivitāti Latvijas apstākļos, lai pēc tam sagatavotu zinātniskas vadlīnijas, kā cīnīties ar šīm invazīvajām sugām arī citviet Latvijā.

Uzziniet vairāk par invazīvo sugu ierobežošanas metodēm pilotteritorijās:

KANĀDAS ZELTGALVĪTES IEROBEŽOŠANAS TERITORIJAS
VĀRPAINĀS KORINTES IEROBEŽOŠANAS TERITORIJAS
PUĶU SPRIGANES IEROBEŽOŠANAS TERITORIJAS
OŠLAPU KĻAVAS IEROBEŽOŠANAS TERITORIJAS
KROKAINĀS ROZES IEROBEŽOŠANAS TERITORIJAS

13 pilotteritorijas

5 invazīvās sugas

>100 ha platībā

Meklēšana

Skip to content