Latvijas Dabas fonda misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi. 

Projektā LDF izstrādās pļavas produktu zīmolu. Tā būs atpazīšanas zīme produktiem, kas tapuši, apsaimniekojot dabiskās pļavas un veicinot dabas daudzveidības saglabāšanos. Projekta ietvaros notiks gan izpēte, gan zīmola izstrāde, gan pasākumi tā iedzīvināšanai patērētāju un ražotāju vidē.