SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ir vadošais lauksaimniecības un lauku uzņēmējdarbības konsultāciju dienests LatvijāApzinoties atbildību par lauku vidi un veicinot lauku labklājību, LLKC sniedz 

konsultācijas lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, lauku attīstībā un nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā. 

Projektā LLKC iesaistās mežsaimnieciskās darbības aprobežojumu kompensāciju sistēmas izstrādes risinājumos, mežsaimniecības demonstrējumu teritoriju izveidē privātajos mežos par iespējām apsaimniekošanā apvienot sociālos, vides un ekonomiskos mērķus, kā arī par invazīvo sugu identificēšanu mežā, izpratni par tām, apkarošanas metodēm un tam piedāvājot mazo grantu programmu invazīvo sugu pārvaldībai mežā.