Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde vides aizsardzības, reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas, pašvaldību attīstības un pārraudzības, kā arī digitālās transformācijas jautājumos. 

Projektā VARAM kopā ar citām partnerinstitūcijām iesaistīsies īpaši aizsargājamo dabas teritoriju plānošanas pieeju pārskatīšanā, kā arī Natura 2000 teritoriju tīkla pilnveidošanā Latvijā.