Vidzemes Augstskola reģionāla valsts augstskola, kas piedāvā 17 kvalitatīvas un elastīgas studiju programmas sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēsveiksmīgi līdzsvarojot teoriju un praksi un pielāgojot aktuālām sabiedrības vajadzībām un izmaiņām darba tirgū. 

Projektā ViA pētīs un analizēs ieplānoto pasākumu sociālekonomisko ietekmi. ViA pētnieki novērtēs projektā veiktās aktivitātes, to ietekmi uz dabas aizsardzības sistēmu Latvijā, projektā iesaistītajām pusēm, kā arī sabiedrības izpratnes un zināšanu maiņu astoņu gadu laikā. Ietekmes novērtēšanai  plānots arī izstrādāt metodoloģiju, kas nākotnē būs piemērojama ne tikai šim, bet arī citiem LIFE projektiem.