C.2: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide

Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Meklēšana

Skip to content