C.2: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide

Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Rezultāti

2023. gada 03. oktobris Izpildīts

Dabas aizsardzības plānu ieviešanai potenciāli pieejamais finansējums

Pielikumi:
Dabas aizsardzības plānu ieviešanai potenciāli pieejamais finansējums
Summary of the report in English
2022. gada 31. oktobris Izpildīts

Izstrādāts priekšlikums efektīvai, mūsdienīgai dabas aizsardzības plānu izstrādes sistēmai

Pielikumi:
Dabas aizsardzības plānu JAUNAIS IETVARS un nepieciešamie uzlabojumi dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”
Summary of the report in English

Meklēšana

Skip to content