C.2: Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tostarp Natura 2000, dabas aizsardzības plānošanas pilnveide

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email

01. janvāris, 2022 - 31. decembris, 2025

Meklēšana

Skip to content