C.8: Modeļteritoriju izveide bioloģiskās daudzveidības demonstrēšanai botāniskajā dārzā

Print Friendly, PDF & Email

Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs veido divas tematiskās ekspozīcijas 4000 kvadrātmetru platībā “Augu bioloģiskās un morfoloģiskās grupas” un “Ārstniecības augi”.

Abas ekspozīcijas dārza apmeklētājiem ļaus iepazīt augu daudzveidību, aplūkot dažādas tiem raksturīgās pazīmes un augšanas īpatnības, kā arī uzzināt par augu izmantošanas iespējām.

Darbiem ekspozīciju tapšanā var sekot šeit: >>>

 

“Zālāja dienasgrāmata”

Lai atrastu labāko veidu, kā zālājā palielināt augu sugu skaitu, Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā norit septiņu gadu eksperiments, kura laikā salīdzinās sešus variantus.  Dažos ir iesētas dabiskajās pļavās ievāktas sēklas vai uzbērta no tām paņemta augsne, citi atšķiras tikai ar pļaušanas režīmu. Katrā variantā ir pieci izmēģinājuma lauciņi. “Zālāja dienasgrāmata” rakstīta no zālāja skatu punkta un atspoguļo, kā zāliens gadu gaitā top par sugām bagātu zālāju.

Zālāja dienasgrāmatu var lasīt šeit: >>>

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Latvijas Universitāte

Saistītie pasākumi

Meklēšana

Skip to content