E.2.1: Starptautiska pieredzes apmaiņa par projekta tēmām

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email

01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2028

Plānotie rezultāti

Atbildīgais partneris:

30. septembris, 2021 Izpildīts

Pārskats par teritoriju plānošanu un ieviešanu citās ES dalībvalstīs

Pielikumi:
Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošana - piecu ES valstu pieredze

Meklēšana

Skip to content