E.2.1: Starptautiska pieredzes apmaiņa par projekta tēmām

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Rezultāti

30. septembris, 2021 Izpildīts

Pārskats par teritoriju plānošanu un ieviešanu citās ES dalībvalstīs

Pielikumi:
Aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanas plānošana - piecu ES valstu pieredze
30. decembris, 2021 Izpildīts

Tīklošanās pasākumu plāns

Pielikumi:
LIFE-IP LatViaNature tīklošanās pasākumu plāns
LIFE-IP LatViaNature Networking Plan (summary in English)

Saistītie pasākumi

Meklēšana

Skip to content