LIFE Nordic Baltic Platform sanāksme

Print Friendly, PDF & Email

2021. gada 14. aprīlis
10:00 - 14:30

Tikšanās mērķis ir tīklošanās ar citiem LIFE projektiem, pieredzes apmaiņa un risinājumu rašana kopīgiem problēmjautājumiem. Tikšanās fokusā šajā gadā būs Eiropas zaļais kurss (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lv). 

Projektu LIFE-IP LatViaNature pārstāvēs vadošais partneris – Dabas aizsardzības pārvalde. 

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content