Atklāts konkurss “Eiropas Padomes Biotopu direktīvā 92/43/EEC iekļauto zivju sugu aizsardzības mērķu noteikšana un kritiski nepieciešamo datu ievākšana lauka darbos”

Iepirkums nepieciešams Eiropas Padomes Biotopu direktīvā 92/43/EEC iekļauto zivju sugu aizsardzības mērķu noteikšanai un kritiski nepieciešamo datu ievākšanai lauka darbos.

Saite uz IUB https://pvs.iub.gov.lv/show/693956

Saite uz EIS https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/81397

Noslēgts līgums ar pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”.

Meklēšana

Skip to content