Jaunumi

Decembrī LatViaNature projekta partneris AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Engures ezers” uzsāks darbus, lai uzlabotu Latvijas piejūrai raksturīgā Eiropas Savienības nozīmes biotopa Mežainās piejūras kāpas stāvokli. Darbi notiks divos poligonos 33 hektāru kopplatībā.

Lasīt vairāk »

Meklēšana

Skip to content