Jaunumi

2023. gada vasarā Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature organizējis 11 talkas “Daru labu dabai” sešās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, pulcējot 393 dalībniekus – dabas ekspertus, aktīvos iedzīvotājus, uzņēmumu darbiniekus, skolēnus un studentus.  Talkas organizēja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.

Lasīt vairāk »

Meklēšana

Skip to content