Pieejami otrā mazo grantu konkursa invazīvo sugu ierobežošanai semināra materiāli

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 17. janvārī norisinājās informatīvs seminārs, kurā LIFE-IP LatViaNature partneri – Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti – iepazīstināja ar mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai.

LIFE-IP LatViaNature mazo grantu konkursa mērķis ir noskaidrot jaunas, efektīvas un dabai draudzīgas invazīvo sugu ierobežošanas metodes. Mazos grantus konkursa kārtā piešķir iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām (tajā skaitā pašvaldībām), kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas, izmantojot Latvijai inovatīvas, dabai draudzīgas un izmaksu lietderīgas metodes.

2023. gadā tiek organizēts mazo grantu konkursa 2.uzsaukums, kuram ideju pieteikumus var iesniegt no 30. janvāra līdz 17. februārim. Paredzētais atbalsta finansējums vienam projektam būs 1000 līdz 5000 EUR. Mazo grantu programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem.

Seminārā par mazo grantu konkursu invazīvo sugu ierobežošanai eksperti informēja par konkursa mērķiem, pieteikšanās kārtību un nolikumu, kā arī deva ieskatu invazīvo sugu problemātikā, prioritārajās invazīvajās sugās, to nelabvēlīgajā ietekmē uz bioloģisko daudzveidību un zināmajām šo sugu iznīcināšanas un ierobežošanas metodēm.

Ar savu pieredzi dalībā mazo grantu konkursā un invazīvo sugu ierobežošanā dalījās mazo grantu 2022. gada uzsaukuma projektu īstenotāji.

Seminārā piedalījās plašs interesentu loks – vairāk nekā 70 dalībnieku – tiešsaistē un Facebook tiešraidē.

Semināra materiāli:

 

Meklēšana

Skip to content