Pasaules Dabas fonds

Pasaules Dabas Fonds ir World Wide Fund for Nature (WWH) asociētais partneris Latvijā. PDF darba mērķis ir dabas aizsardzība, lai saglabātu ģenētisko, sugu un ekosistēmu daudzveidību; nodrošinātu atjaunojamo dabas resursu nenoplicinošu izmantošanu tagad un nākotnē; palīdzētu samazināt piesārņojumu un dabas resursu un enerģijas izšķērdīgu patēriņu.  Projektā PDF veicinās mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, demonstrējot praktiskus piemērus privātās zemēs. Sadarbībā ar DAP partneris attīstīs brīvprātīgo darbu dažādu biotopu apsaimniekošanā. 

Latvijas Dabas fonds

Latvijas Dabas fonda misija ir Latvijas dabas daudzveidības saglabāšana. Lai to īstenotu, fonds darbojas dabas aizsardzības praktiskajā nodrošināšanā un sabiedrības izglītošanā par dabas daudzveidības nozīmi.  Projektā LDF izstrādās pļavas produktu zīmolu. Tā būs atpazīšanas zīme produktiem, kas tapuši, apsaimniekojot dabiskās pļavas un veicinot dabas daudzveidības saglabāšanos. Projekta ietvaros notiks gan izpēte, gan zīmola izstrāde, gan pasākumi tā iedzīvināšanai patērētāju […]