Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”

Print Friendly, PDF & Email

2024. gada 29. aprīlis - 2024. gada 29. aprīlis
11:15 - 16:05

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projektā organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieku Raimondu Mežaku ar mērķi demonstrēt ilgtspējīgu mežsaimniecību, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un meža īpašnieka ekonomiskos ieguvumus.

Pasākums plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem.
Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules
Dabas Fonda direktoru | Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar demonstrējuma teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieku
Raimondu Mežaku.

Norises vieta: “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads

Datums: 2024.gada 29. aprīlī, plkst. 14:30

PROGRAMMA >>>

Pieteikšanās: Agrita Šēnberga, tālr. 29285111

Būs apmaksāts mikroautobuss ar izbraukšanu no Liepājas, Zemnieku iela 22, (Depo veikals) plkst.7:00.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content