Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Zvejnieki”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 06. oktobris - 2023. gada 06. oktobris
10:15 - 12:10

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Zvejnieki”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projektā organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Zvejnieki” īpašnieku Gati Stradu ar mērķi demonstrēt ilgtspējīgu mežsaimniecību, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un meža īpašnieka ekonomiskos ieguvumus.

Pasākums plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem. Uz pasākumu aicināti privāto mežu īpašnieki, mežsaimniecības konsultanti, mežstrādnieki un izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti), kā arī meža apsaimniekošanā tieši vai netieši iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, mediju pārstāvji un visi citi interesenti.

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda direktoru | Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra Ziemeļvidzemes nodaļas vecāko mežsaimniecības konsultantu Andri Vīru un ar demonstrējuma teritorijas “Zvejnieki” īpašnieku Gati Stradu.

Norises vieta: “Zvejnieki”, Stalbes pagasts, Cēsu novads

Datums: 2023. gada 6. oktobris plkst. 10.15

Pieteikšanās dalībai un papildu informācija: Andris Vīrs, tālr. 26108426, Mairita Bondare, tālr. 28381176

PROGRAMMA

Laiks Apskates teritorijas Lektors
10:15–10:30 Ievads.Kafijas pauze

Gatis Strads (īpašnieks)

Jānis Rozītis (PDF)

Andris Vīrs (MKPC Ziemeļvidzeme)

10:30-10:50 Izlases cirte skuju koku mežā (25.nogabals)
10:50-11:10 Izlases cirte skuju koku mežā (21.nogabals)
11:10-11:30 Pameža ciršana skuju koku mežā (21.nogabals)
11:30-11:50 Izlases cirte skuju koku mežā (9.nogabals)
11:50-12:10 Kopšanas cirte skuju koku un lapu koku mistraudzē (19.nogabals)

Norādītie laiki var mainīties atbilstoši situācijai mežā. 

*Pasākums var tikt fotografēts un filmēts ar mērķi nodrošināt LIFE-IP LatViaNature komunikāciju.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content