Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 08. augusts - 2023. gada 08. augusts
10:00 - 13:30

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Mazjāņi”, Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Mazjāņi” īpašnieku Mārtiņu Zvejnieku.

Pasākums plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem.  Uz pasākumu aicināti privāto mežu īpašnieki, mežsaimniecības konsultanti, mežstrādnieki un citi meža interesenti.

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda direktoru / Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar demonstrējuma teritorijas “Mazjāņi” īpašnieku Mārtiņu Zvejnieku.

Norises vieta: “Mazjāņi”, Viesītes pagasts, Jēkabpils novads
Norises laiks: 2023.gada 8.augustā plkst. 10:00

PROGRAMMA

Laiks Stundas Apskates teritorijas Lektors
10:00–10:30 00:30 Ievads

Mārtiņš Zvejnieks (īpašnieks)

Jānis Rozītis (PDF)

10:30–11:00 00:30 Bioloģiski augstvērtīga teritorija – īpaši aizsargājams biotops – veci boreālie meži
11:00–11:30 00:30 Bioloģiski augstvērtīgas teritorija – īpaši aizsargājams biotops – lakstaugiem bagāti egļu meži
11:30-12:00 00:30 Kopšanas cirte un izlases cirte egļu audzēs
12:00–12:30 00:30 Izlases cirte bērzu audzē
12:30-13:00 00:30 Kopšanas cirte priežu audzē
13:00-13:30 00:30 Pusdienas, nobeigums

Norādītie laiki var mainīties atbilstoši situācijai mežā.
Kontaktpersona: Artis Misiņš, tālr. 20054054

 Pasākums var tikt fotografēts un filmēts. Mērķis – LIFE-IP LatViaNature komunikācijas nodrošināšana.

 

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content