Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Mazjāņi”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 27. oktobris
14:00 - 16:45

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Mazjāņi”, Viesītes pagastā, Jēkabpils novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Mazjāņi” īpašnieku Mārtiņu Zvejnieku.

Aicinām privāto mežu īpašniekus, mežsaimniecības konsultantus, mežstrādniekus un izglītības iestāžu pārstāvjus, meža apsaimniekošanā iesaistīto valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjus, medijus, kā arī visus citus interesentus!

   Laiks: 2022.gada 27.oktobris plkst. 14:00

   Vieta: “Mazjāņi”, Viesītes pagasts, Jēkabpils novads

   Programma:

   Pieteikšanās: Inga Buša, tālr.26534704

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content