Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Riekstiņi”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 03. novembris
10:30 - 14:30

Aicinām uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Riekstiņi”, Kaives pagastā, Vecpiebalgas novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Riekstiņi” īpašnieku Jāni Zaharko.

Uz pasākumu aicināti mežsaimniecības konsultanti.

   Laiks: 2022.gada 3.novembris plkst.10:30

   Vieta: “Riekstiņi”, Kaives pagasts, Vecpiebalgas novads

   Programma:

   Pieteikšanās: Laila Šestakovska, tālr. 28323647

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content