Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Zvejnieki”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 24. novembris
10:00 - 13:15

Aicinām meža uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Zvejnieki”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Zvejnieki” īpašnieku Gati Stradu.

Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

   Laiks: 2022.gada 24.novembris plkst.10:00

   Vieta: “Zvejnieki”, Stalbes pagasts, Cēsu novads

   Programma:

   Pieteikšanās: Andris Vīrs, tālr. 26108426

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content