Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Zvejnieki”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 12. novembris
12:15 - 14:10

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Zvejnieki”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā.

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Zvejnieki” īpašnieku Gati Stradu.

Uz pasākumu aicināti privāto mežu īpašnieki, mežsaimniecības konsultanti, mežstrādnieki un izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti) kā arī meža apsaimniekošanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji, mediju pārstāvji un visi citi interesenti.

   Laiks: 2022.gada 12.novembris plkst.12:15

   Vieta: “Zvejnieki”, Stalbes pagasts, Cēsu novads

   Programma:

   Pieteikšanās: Andris Vīrs, tālr. 26108426

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content