LU Konference. Seminārs par zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa metodēm

Print Friendly, PDF & Email

2024. gada 23. februāris - 2024. gada 23. februāris

82. Latvijas Universitātes starptautiskās zinātniskās konferences sekciju sēdes  “Daļēji dabisko ekosistēmu saglabāšana,
atjaunošana un monitorings” programma: ŠEIT.

Sekciju sēdes III sesija pēcpusdienā veltīta LatViaNature projektā izstrādātās Zālāju apsaimniekošanas efektivitātes monitoringa metodikas apspriešanai.

Seminārs par LIFE-IP LatViaNature ietvaros izstrādātajām Zālāju biotopu apsaimniekošanas un ekoloģiskās atjaunošanas efektivitātes monitoringa vadlīnijām (https://latvianature.daba.gov.lv/wp-content/uploads/2023/12/Zalaju-monitoringa_metode_v2_18122023.pdf).

 

 

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content