Sagatavoti priekšlikumi Lauku attīstības programmai 2028+ saistībā ar atbalsta mehānismiem dabas vērtību saglabāšanai privātajās zemēs

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email

Meklēšana

Skip to content