Sagatavots 1. ikgadējā projekta sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējuma ziņojums

Print Friendly, PDF & Email

Meklēšana

Skip to content