LatViaNature šīs sezonas talkās “Daru labu dabai” pulcējis gandrīz 400 dalībniekus

2023. gada vasarā Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature organizējis 11 talkas “Daru labu dabai” sešās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā, pulcējot 393 dalībniekus – dabas ekspertus, aktīvos iedzīvotājus, uzņēmumu darbiniekus, skolēnus un studentus.  Talkas organizēja Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu.