LatViaNature un GrassLIFE projektu seminārs pulcē zālāju ekspertus

Divu LIFE programmas projektu (LIFE-IP LatViaNature un GrassLIFE) sadarbībā noorganizētais seminārs 5. un 6. augustā pulcēja vairāk kā 30 interesentu – zālāju biotopu ekspertus, apsaimniekotājus un citus, lai apmainītos pieredzē, apskatītu un diskutētu par zālāju biotopu atjaunošanas piemēriem. Latvijas Universitātes eksperti LatViaNature projekta ietvaros topošajām monitoringa vadlīnijām ekspertu domu apmaiņu un dalīšanos ar monitorēšanas pieredzi vērtē kā neatsveramu ieguvumu. Tāpat semināra laikā bija iespēja apmeklēt četras GrassLIFE projekta partneru saimniecības, kur notikuši vai turpinās zālāju biotopu ekoloģiskās atjaunošanas darbi, izmantojot gan Latvijai inovatīvas, gan jau zināmas metodes vai to kombināciju. Semināra dalībnieki vērtēja un apsprieda šo metožu sekmes un praktiskos aspektus.