A.6.1: Sabiedrības un iesaistīto pušu aptauja par invazīvajām sugām

Print Friendly, PDF & Email

Lai izzinātu Latvijas zemju īpašnieku vai apsaimniekotāju zināšanas un pieredzi par invazīvajām augu sugām, laika posmā no 2021.gada jūnija līdz 2021.gada decembrim tika veikta aptauja. Tika aptaujāti dažādu Latvijas reģionu zemju īpašnieki vai apsaimniekotāji un apkopoti viņu viedokļi. Aptaujas uzdevums bija noskaidrot arī attieksmi, kā arī faktorus, kas motivē vai kavē iesaistīties to izplatības ierobežošanā.

 

Statuss: Izpildīts
Atbildīgais partneris: Vidzemes augstskola

Rezultāti

2022. gada 31. oktobris Izpildīts

Īstenota sabiedrības aptauja par invazīvajām sugām

Pielikumi:
Ziņojums par invazīvo augu sugu aptaujas rezultātiem
Summary of the report on survey results

Meklēšana

Skip to content