A.6.3: Aptaujas sabiedrības informētības novērtēšanai par projektā ietvertajiem dabas aizsardzības jautājumiem

Print Friendly, PDF & Email

Projektā būtisks uzsvars likts uz ieinteresētu pušu iesaisti un dažādu viedokļu pārstāvniecību un piedalīšanās sabiedrības aptaujā ir viens no iedzīvotāju iesaistes veidiem. Aptaujas uzdevums bija noskaidrot sabiedrības izpratni par dabas daudzveidības saglabāšanas jautājumiem, novērtēt zināšanas par dabā notiekošajiem procesiem, izprast attieksmi pret dažādām dabas saglabāšanas rīcībām un pasākumiem. Tas palīdzēs arī efektīvāk plānot projektā paredzētas rīcības gan dabas vērtību apsaimniekošanā, gan sabiedrības izglītošanā.

Projekta gaitā sabiedrības viedokļa apzināšanu paredzēts veikt trīs reizes – projekta sākumā, vidusposmā un projekta noslēgumā, lai varētu vērtēt izmaiņas sabiedrības izpratnē par dabas vērtībām, attiecībām ar dabu, zināšanām par dabu, attieksmi un rīcībām.

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Vidzemes Augstskola

Rezultāti

Meklēšana

Skip to content