C.4.2: Brīvprātīgu mehānismu izstrāde un izmēģināšana bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai privātajās zemēs

Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Rezultāti

2022. gada 11. oktobris Izpildīts

Uzsākta pilotprogramma "Dzīvais mežs" dabas daudzveidības saglabāšanai mežos

Pielikumi:
Nolikums un pielikumi pilotprogrammai "Dzīvais mežs"
Pielikums 3, Pieteikuma veidlapa
2022. gada 30. septembris Izpildīts

Uzsākta pilotprogramma "Ziedu pļavas" bioloģiski daudzveidīgu zālāju veidošanai

Pielikumi:
Augu sugu katalogs
Nolikums un pielikumi 1-5
Pieteikums programmai "Ziedu pļavas"

Saistītie pasākumi

Meklēšana

Skip to content