C.5.1: Nacionālās bioloģiskās daudzveidības monitoringa sistēmas pielāgošana invazīvo sugu datu ieguvei

Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Izpildīts
Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Rezultāti

2022. gada 31. marts Izpildīts

Bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas metodikas pielāgotas datu ieguvei par invazīvajām sugām

Pielikumi:
Nacionālās bioloģiskās daudzveidības monitoringa programmas apakšprogrammu pielāgošana ar mērķi konstatēt invazīvās sugas
Summary in ENG

Meklēšana

Skip to content