C.5.3: Invazīvo sugu agrās brīdināšanas un ātras reaģēšanas sistēmu izstrāde

Print Friendly, PDF & Email

Statuss: Īstenošanā
Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

Rezultāti

15. jūnijs, 2021 Izpildīts

Baltijas valstu kompetento iestāžu sanāksme invazīvo sugu agrīnās atklāšanas sistēmas izstrādei

Pielikumi:
Sanāksmes protokols un kopsavilkums
Meeting minutes and summary_ENG
Pielikumi/Annexes

Meklēšana

Skip to content