C.5.3: Invazīvo sugu agrās brīdināšanas un ātras reaģēšanas sistēmu izstrāde

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Print Friendly, PDF & Email

01. janvāris, 2021 - 31. decembris, 2022

Plānotie rezultāti

Atbildīgais partneris: Dabas aizsardzības pārvalde

15. jūnijs, 2021 Izpildīts

Baltijas valstu kompetento iestāžu sanāksme invazīvo sugu agrīnās atklāšanas sistēmas izstrādei

Pielikumi:
Sanāksmes protokols un kopsavilkums
Meeting minutes and summary_ENG
Pielikumi/Annexes

Meklēšana

Skip to content