VADLĪNIJAS SISTEMĀTISKAI SUGU UN BIOTOPU AIZSARDZĪBAS MĒRĶU NOTEIKŠANAI

Print Friendly, PDF & Email

Mūsdienu dabas aizsardzībā konkrētiem mērķiem ir būtiska loma nepieciešamo aizsardzības pasākumu plānošanā, prioritizēšanā un ieviešanā. Efektīvu dabas aizsardzības pasākumu veikšanai nepieciešama detalizēta informācija par aizsargājamo objektu (sugu un biotopu) resursiem valstī, kā arī skaidri indikatori, lai izmērītu aizsardzības pasākumu rezultātus.

Saskaņā ar Eiropas Savienības Biotopu direktīvu 92/43/EEK, katrai Eiropas Savienības nozīmes sugai un biotopam ir nosakāmi konkrēti aizsardzības mērķi.

Šīs vadlīnijas ir izstrādātas sistemātiskai aizsardzības mērķu noteikšanai katrai īpaši aizsargājamai sugai un biotopam Latvijā gan valsts, gan atsevišķu aizsargājamo teritoriju līmenī, ievērojot arī Eiropas Savienības vadlīnijas un praksi.

Versija 2.0

Latvijas Universitāte un Dabas aizsardzības pārvalde. Rīga, 2022.gads

Autori: Ainārs Auniņš un Otars Opermanis

Materiāli

Meklēšana

Skip to content