Vārpainās korintes ierobežošanas pilotteritorija

Print Friendly, PDF & Email

Vārpainās korintes Amelanchier spicata ierobežošanas metožu efektivitātes noteikšanai izvēlēts dabas parks “Ragakāpa” Jūrmalā, kur 33 ha platībā izplatījusies šī invazīvā suga un apdraud Eiropas nozīmes aizsargājamu dzīvotni – piejūras mežainās kāpas. 

Šajā teritorijā tiek pārbaudīta četru ierobežošanas metožu efektivitāte, lai sagatavotu zinātniskas vadlīnijas, kā ar invazīvo vārpaino korinti cīnīties arī citviet Latvijā:

  • Korintes krūmu un sakņu izraušana ar rokas instrumentiem (19 ha).
  • Krūmu un sakņu izraušana ar mazgabarīta traktortehniku (14 ha).
  • Nozāģēšana un celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekļiem – ierobežotā teritorijā (0,08ha).
  • Korintes bieža trimmerēšana (0,14 ha) – stāvās nogāzēs un ap dižkokiem.
 
2023. gada 15. septembrī plkst.10.00 Jūrmalas Brīvdabas muzejā, Tīklu ielā 1A, notika darbu atklāšanas pasākums – talka, kurā dabas eksperti iepazīstināja ar plānotajiem darbiem un sagaidāmajiem rezultātiem. 

Paziņojums par augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu invazīvās vārpainās korintes ierobežošanai dabas parkā “Ragakāpa” 03.11.2023.>>> 

Kāpēc nepieciešama ierobežošana?

Buļļuciemā esošajā dabas parka senākajā un bioloģiski vērtīgākajā daļā 33 ha platībā izplatījusies invazīva suga – vārpainā korinte. Tā, masveidā savairojusies, pārveido meža struktūru, izmaina vides apstākļus un augsnes sastāvu, kā rezultātā izzūd mežainajām piejūras kāpām raksturīgās sugas, ar laiku samazinās arī priežu dominance. Piejūras kāpās ierastie skrajie, gaišie priežu meži pakāpeniski var pārvērsties aizaugušās, grūti caurstaigājamās un nepārredzamās kokaudzēs. Lai saglabātu teritorijas unikālās dabas vērtības, invazīvo sugu ierobežošana noteikta kā augstākās prioritātes apsaimniekošanas pasākums apstiprinātajā Ragakāpas aizsardzības plānā 2019.-2031.

Vārpainās korintes ierobežošanas darbi notiks Dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu pārraudzībā no 2023. gada septembra līdz 2024.  gada februārim. Pieredze liecina, ka cīņa ar invazīvajām sugām nav vienkārša un nav paveicama viena gada laikā, tāpēc arī turpmākajos rudens/ziemas periodos līdz 2026.gadam turpināsies darbi ar nepamanītajiem korintes stumbriem vai ataugušajām atvasēm. Rezultātu novērtēšana notiks līdz 2027. gadam. 

Darbi tiks organizēti tā, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kāpas. Mazgabarīta traktortehnikai tiks izmantoti ekspertu noteikti braukšanas ceļi. Īslaicīgi kāpās atradīsies izrauto korinšu krūmu krautnes. Tāpat būs novērojami krūmu izraušanas laikā radušies smilts atsegumi, kas var būt vizuāli neierasti, bet kā uzsver dabas eksperti – kalpo kā dzīvotnes gan tādām retām sugām, kā meža silpurene un smiltāju neļķe, gan veicina priežu atjaunošanos. 

Meklēšana

Skip to content