Paziņojums par augu aizsardzības līdzekļa izmantošanu invazīvās vārpainās korintes ierobežošanai dabas parkā “Ragakāpa”

Print Friendly, PDF & Email
2023. gada 3. novembrī dabas parkā “Ragakāpa” projekta LatViaNature pilotteritorijā invazīvās vārpainās koritnes ierobežošanai Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti izmantos augu aizsardzības līdzekli “Taifun B” korinšu krūmu celmu precīzai apstrādei ar otu 0,08 ha platībā. Tiks noteikti un dabā iezīmēti īslaicīgi uzturēšanās ierobežojumi darbu norises vietā no 3. līdz 13. novembrim.

Lai saglabātu Eiropas nozīmes aizsargājamu dzīvotni – mežainās piejūras kāpas dabas parkā “Ragakāpa”, Dabas aizsardzības pārvaldes īstenotais projekts LatViaNature dabas parka vecākajā un bioloģiski vērtīgākajā daļā 33ha platībā veic bīstamās invazīvās sugas – vārpainās korintes – ierobežošanas darbus. Tiek pārbaudīta dažādu vārpainās korintes ierobežošanas metožu efektivitāte, tostarp, korinšu celmu apstrāde ar augu aizsardzības līdzekli, lai sagatavotu zinātniskas vadlīnijas, kā cīnīties ar šo bīstamo invazīvo sugu arī citviet Latvijā.

Invazīvo sugu ierobežošana noteikta kā augstākās prioritātes apsaimniekošanas pasākums apstiprinātajā Ragakāpas aizsardzības plānā 2019.-2031.

Vairāk par invazīvās vārpainās korintes ierobežošanu dabas parkā “Ragakāpa”: ŠEIT >>>

Eiropas Komisijas LIFE programmas integrētais projekts LatViaNature īsteno Latvijā līdz šim plašāko zinātnisko pētījumu par invazīvo sugu ierobežošanu – tiek pētītas piecu bīstamo invazīvo sugu ierobežošanas metodes 13 pilotteritorijās visā Latvijā, kopumā vairāk nekā 100 ha platībā.

Meklēšana

Skip to content