Invazīvo sugu pārvaldība

Invazīvu svešzemju sugu pārvaldība un izskaušana

Globalizācija un klimata pārmaiņas ir izraisījuši sugu ceļošanu un ieviešanos ārpus to sākotnējiem izplatības areāliem tādos apmēros un ātrumā, kāds bez cilvēka līdzdalības nebūtu iespējams. Tas apdraud vietējās sugas, izmaina ekosistēmu funkcijas, rada ekonomiskus zaudējumus un apdraudējumu cilvēka veselībai. Ne velti invazīvās sugas ir atzītas par vienu no būtiskākajiem bioloģiskās daudzveidības apdraudējumiem pasaulē. Lai ierobežotu jau ieviesušos sugu izplatīšanos un mazinātu to radītos draudus, kā arī novērstu jaunu invazīvu sugu ienākšanu, nepieciešama efektīva, daudzpusīga pārvaldības sistēma. Sistēmas pamatos jāiebūvē vairāki elementi: agrā brīdināšana un nesen ieviesušos sugu nekavējoša izskaušana, efektīva apkarošana, kurā līdzdarbojas visa sabiedrība, kā arī izplatības un apsaimniekošanas efektivitātes monitoringsPlānojam izveidot Latvijā šādu daudzfunkcionālu sistēmu. Papildus paredzam pilotteritorijās izmēģināt un parādīt interesentiem Latvijā līdz šim neizmantotas invazīvo augu sugu izskaušanas metodesSniedzot finansiālu atbalstu, iesaistīsim privāto zemju īpašniekus un nevalstisko sektoru efektīvu invazīvo sugu apkarošanas metožu izstrādē un demonstrācijā. 

Invazīvo sugu pārvaldnieks ir vietne sabiedrisko novērojumu iegūšanai par invazīvo sugu izplatību Latvijā.

 

Saistītās ziņas

Meklēšana

Skip to content