“Ziedu pļavas” augu sugu katalogs

Print Friendly, PDF & Email

Augu sugu attēlu katalogs sagatavots, lai palīdzētu veikt zālāju pilotprogrammas “Ziedu pļavas” zālāja struktūras kvalitātes un augu sugu daudzveidības monitoringu.

Katalogā iekļautas augu sugas, kuras izmantotas kā indikatori šajā pilotprogrammā.

Sugas iedalītas četrās grupās:

  • invazīvās un ekspansīvās platlapju sugas;
  • ekspansīvās graudzāļu sugas;
  • sugas, kuras liecina par pārganīšanu;
  • dabisko zālāju raksturīgās sugas (t.sk. indikatorsugas).

Meklēšana

Skip to content