Izveidota īsfilma par LIFE IP LatViaNature projekta mērķiem un uzdevumiem

Print Friendly, PDF & Email
Dabas aizsardzības pārvalde ir izveidojusi īsfilmu par Integrētā projekta LIFE-IP LatViaNature mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem. Īsfilma tika sagatavota izrādīšanai Eiropas Komisijas un LIFE organizētās virtuālās sanāksmes “Nordic-Baltic LIFE Nature Platform Meeting 2021” ietvaros.

Filma iepazīstina ar Latvijas dabu, dabas bioloģisko daudzveidību, galvenajiem apdraudējumiem un izaicinājumiem dabas aizsardzībā. Tā piedāvā koncentrētu ieskatu LatViaNature projekta jomās un galvenajās aktivitātēs, kas vērstas uz to, lai nodrošinātu aizsargājamo sugu un biotopu saglabāšanos ilgtermiņā.

Īsfilma ir nepilnas piecas minūtes gara, un tā ir angļu valodā.

Plašāka informācija:

Vita Krieviņa
Dabas aizsardzības pārvalde
LIFE-IP LatViaNature
Komunikācijas vadītāja
vita.krievina@daba.gov.lv
+371 29160721
Latvianature.daba.gov.lv

Projekts “Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizācija” (LIFE19IPE/LV/000010  LIFE-IP LatViaNature) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.​

Informācija atspoguļo tikai projekta LIFE IP LatViaNature īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Meklēšana

Skip to content