Dabisko zālāju atjaunošanas talka Dundurpļavās (Ķemeru Nacionālais parks)

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 29. septembris
10:00 - 13:30

LTV sižets >> | Preses relīze>> | Foto>>


Lai veicinātu dabisko zālāju straujāku atjaunošanos Ķemeru Nacionālā parka Dunduru pļavās, Dabas aizsardzības pārvalde LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros organizē pieredzes apmaiņas talku par Latvijā joprojām maz aprobētu dabisko zālāju atjaunošanas metodi – savvaļas augu sēklu sēšanu sugu sastāva daudzveidošanai. 

Piedaloties sēšanas procesā, būs iespējams iepazīties ar šīs metodes praktisko pusi, kā arī redzēt augsnes priekšapstrādes veidu. 

Projekta biotopu eksperte Agnese Priede iepazīstinās ar metodes būtību, kāpēc tā izvēlēta šajā teritorijā un līdzšinējiem rezultātiem. Eksperte iepazīstinās ar sēklu materiālu, tā sagādi un sagatavošanu. 

Dienas kārtība:

Ierašanās līdz 10:00

10:00-10:30  Agneses Priedes izglītojošs stāstījums

10:30-12:30   Praktiskais darbs

pēc 12:30       pusdienas

  Pēc talkas būs iespēja piedalīties ekskursijā par Dundurpļavu apsaimniekošanas vēsturi un tagadni, kas saistīta ar diviem LIFE dabas atjaunošanas projektiem. Tas būs stāsts par kādreizējo Slampes un Skudrupītes palieni, kas padomju laikā tika pārvērsta meliorētu aramzemju un kultivētu zālāju masīvā, un to, kā veicas ar šīs degradētās teritorijas dabiskošanu. Dundurpļavu masīvs ir viena no lielākajām dabas atjaunošanas teritorijām Latvijā un savā ziņā liels eksperimentāls lauks, kurā daudz kas Latvijā darīts pirmo reizi. Ekskursiju vadīs Agnese Priede un Andis Liepa.

Līdzi jāņem:

  • Zābaki, lietus drēbes, sausas drēbes apmaiņai – viss darbam dabā.
  • Dzeramais ūdens katram pašam pudelē.
  • Vēlams katram paņemt līdzi izturīgāku vidēja lieluma “sētuvi” – plastmasas maisu vai nelielu (piem., 5 l) spainīti vai citu ērti nesamu trauku. 
 Pasākums notiks iniciatīvas #DaruLabuDabai  ietvaros.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content