Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Rūķmuiža”

Print Friendly, PDF & Email

2022. gada 29. septembris
13:00 - 16:00

Aicinām meža īpašniekus uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšanu privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Rūķmuiža”, Vadakstes pagastā, Saldus novadā.

Pasākumu organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demostrējumu teritorijas īpašnieku Agni Grauduli LIFE-IP LatViaNature projekta ietvaros.

Aicinām privāto mežu īpašniekus, mežsaimniecības konsultantus, mežstrādniekus un izglītības iestāžu pārstāvjus, meža apsaimniekošanā iesaistīto valsts un pašvaldības institūciju pārstāvjus, medijus, kā arī visus citus interesentus!

   Laiks: 2022.gada 29.septembris plkst. 13:00

   Vieta: “Rūķmuiža”, Saldus novada Vadakstes pagasts

   Programma:

   Pieteikšanās: Maruta Pragulbicka, tālr.20222041

 

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content