Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrācija privātajās zemēs. Demonstrējumu vieta: “Pūpoli”

Print Friendly, PDF & Email

2023. gada 02. decembris - 2023. gada 02. decembris
10:00 - 16:00

Aicinām uz ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrāciju privātās zemēs demonstrējumu teritorijā “Pūpoli”, Kurmenes pagastā, Bauskas novadā.

 

Pasākumu LIFE-IP LatViaNature projektā organizē LLKC/MKPC sadarbībā ar Pasaules Dabas Fondu un demonstrējumu teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieku Raimondu Mežaku ar mērķi demonstrēt ilgtspējīgu mežsaimniecību, līdzsvarojot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un meža īpašnieka ekonomiskos ieguvumus.

Pasākums plānots mežā, teorētisko stāstījumu apvienojot ar praktiskiem meža apsaimniekošanas paraugobjektiem.
Uz pasākumu aicināti izglītības iestāžu pārstāvji (docētāji, studenti).

Pasākuma laikā varēs iepazīties ar dažādiem meža apsaimniekošanas modeļiem, piedalīties diskusijās ar Pasaules Dabas Fonda direktoru | Meža programmas vadītāju Jāni Rozīti, ar demonstrējuma teritorijas “Pūpoli” pārvaldnieku Raimondu Mežaku.

Norises vieta: “Pūpoli”, Kurmenes pagasts, Bauskas novads

Datums: 2023. gada 2. decembrī, plkst. 10.00

PIETEIKŠANĀS, AIZPILDOT PIETEIKUMA FORMU: ŠEIT >>>

PROGRAMMA

Laiks Apskates teritorijas Lektors
10:00- 11:30

Meža konsultāciju pakalpojumu centra seminārs:

Par MK noteikumiem Nr. 561 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības noteikumu intervencēm

Inga Buša
11:30-13:00

Īpaši aizsargājamo meža biotopu

apsaimniekošanas piemēri Latvijā.

Raimonds Mežaks
13:00–13:15 Ievads par projekta LIFE-IP LatViaNature aktivitāti “Ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas demonstrēšana privātās zemēs”

Raimonds Mežaks (pārvaldnieks)

Jānis Rozītis (PDF)

 

Ivars Leimanis (DAP)

13:15-13:30 Kafijas pauze
13:30-16:00

Līdzšinējā pieredze dabas vērtību saglabāšanā, dabas daudzveidības nodrošināšanai.

Mirušās koksnes veidošana, koku gredzenošana.

Bioloģiski augstvērtīgas teritorijas veidošana. Bioloģiski vērtīgu staignāju apskate un turpmākie apsaimniekošanas plāni Pūpoli.*

*Lūdzu padomāt par staignāju apskatei piemērotiem apaviem!

Norādītie laiki var mainīties atbilstoši situācijai mežā. 

Kontaktpersona: Jana Alksnīte, jana.alksnite@mkpc.llkc.lv, 29398146, Jānis Rozītis, jrozitis@pdf.lv, 26420153.

*Pasākums var tikt fotografēts un filmēts ar mērķi nodrošināt LIFE-IP LatViaNature komunikāciju.

Saistītās aktivitātes

Meklēšana

Skip to content